Image module

PRP saç ekimi esnasında kullanılan yardımcı bir tekniktir. Genetikteki gelişmeler sonucunda tıp
dünyası kök hücre kullanımına doğru gitmektedir. Bu sadece saç ekimi için geçerli değil, tüm branşlar
için geçerlidir. Deneyimlerden görülüyor ki, her insan kendi hücrelerini küçük yaşlarda muhafaza
altına almalı ve ileride gerekli olduğu yerlerde bunları kullanmalıdır. Örneğin bir karaciğer naklini
düşünürsek, bu organ insanda tek olduğu için muhakkak vericiye ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak
insanlar ileride kendi karaciğerleri kök hücrelerden tekrar oluşturabilecek ve vericiye ihtiyaç
duymayacaklardır. Bu konular araştırma safhasındadır ve çok uzun yıllar sonra hizmete sunulması
beklenmektedir.
Saç ekimindeki PRP tekniğinin kök hücre olarak pazarlandığını görüyoruz ki bu yukarıda bahsettiğimiz
gibi doğru değildir. Burdaki amaç saç ekimi sırasında insanin kendi kanındaki vitamin ve minarelleri
içiren hücrelerden alınan bir karışımı saça uygulamaktır. Bu hücreler PLATELET RICH PLASMA olarak
ifade edildikleri için kısaltması PRP olarak geçmektedir.
PRP yöntemi özellikle donör sahası az olan veya saç kılları ince olan kişilerde uygulanırsa itici bir
kuvvet olarak sonuçlara daha fazla fayda sağlamaktadır.

 • 1
  Kan Alma Aşaması
  Kanınızın küçük bir miktarını alıyoruz.
 • 2
  Kanın İçine Trombosit Eklenmesi
  Alınan kan örneği trombositlerle zenginleştirilir.
 • 3
  Karışan Plazma Çıkartılması
  Trombosit açısından zengin plazmayı çıkarırız.
 • 4
  Dökülen Bölgeye Enjekte Edilmesi
  Saç dökülme bölgenize enjekte edilir.